Stressbehandling og metode

 

Psykomotorisk behandling af stress

Psykomotorisk terapi er kropslig terapi som giver dig effektiv hjælp til selvhjælp. Metoden er en kombination af samtale- og kropsterapi og øvelser kombineret med manuel behandling, således at der tages hånd om både de fysiske og psykiske samt adfærdsmæssige stress-symptomer. 

Den manuelle behandling er en afspændende behandling der tilpasses med blide stræk og behandling af kroppens muskler til den enkelte person. Hvilket gør at behandlingen også virker ved særligt sårbare problemstillinger.


I dag foregår den typiske behandling af stress hos en psykolog eller stresscoach, hvilket fungerer godt for nogle, men mange af mine klienter oplever at de mangler det kropslige fokus og brug for behandling af hele det kropslige aspekt af deres stress-situation. 


 

Psykomotorisk terapi egner sig godt som supplement til psykolog og stresscoach-behandling ved:
 

 • Stress og stressrelaterede udfordringer både kropsligt og personligt

 • Anspændthed i bryst og åndedræt

 • Uro og pressede følelser kropsligt og mentalt

 • Spændinger og smerter i musklerne i ryggen, skuldre, nakke og ansigt

 • Smerter i kroppen som giver træthed og udmattelse

 • Angst som viser sig i form af kropslig uro og ængstelse

 • Depression, hvor der parallelt samarbejdes med en psykolog - psykoterapeut

 

Den psykomotorisk terapiform er en hjælp til selvhjælp terapi - selvcoaching - hvor du som klient er aktiv i behandlingen og øvelserne, og adskiller sig derfor meget fra mange andre behandlingsformer. Du lærer dig selv bedre at kende og opbygger evnen til at lære af dine succesfulde vaneændringer. I et forløb med din psykomotoriske tarapeut lærer du selvcoaching til at håndtere f.eks. stress . Du er sammen med dig selv 24/7, og har måske en times session hver uge eller 14. dag, og i samme tidsrum er du alene med sig selv og det er her din selvcoaching værktøj kommer i spil.

Et behandlingsforløb er meget individuelt, og tilpasses dig og din situation og udfordringer. Behandlingsforløbet er en sammekobling af en her og nu indsats, der reducere den akutte belastning -  kropsterapi og afspændingsøvelser med fokus på hvile og restitution  - samtale med fokus på din situation, hverdag og dine tanker og forventninger til dig selv og forløbet samt din fremtid.

Den psykomotoriske behandling adskiller sig fra de mere traditionelle behandlingsformer som fx fyoterapi og massage - ved at du arbejder bevidst og respektfuld indenfor oplevelsen og forståelsen af dine fysiologiske og psykiske stresssymptomer og hvordan de påvirker hianden, hvilket giver dig et bedre grundlag til at håndtere stress symptomerne - oplevelsen af kontrol er nemlig vigtig for, at du føler dig tryg. 


Vi arbejder ud fra den forståelse at de fysiologiske og psykiske stress-symptomer påvirker hinanden indbyrdes, og derfor giver det for os bedst mening at arbejde med begge aspekter i behandlingen. Sammen finder vi ud hvad, og hvordan du skal arbejde med at håndtere stress i din hverdag.

For at støtte behovet for hvile og restitution gør vi brug af forskellige former for afspændings- og åndedrætsøvelser og kropsbehandling og mindfulnessøvelser.

 

Et stressbehandlings-forløb

I et stressforløb i min klinik er mit fokus at hjælpe dig tilbage fra stress til et liv i balance med trivsel, tilbage til et godt liv. Den psykomotoriske stresshåndtering er en ressourceorienteret stress terapi der hjælper dig med at håndtere din stress. Metoden giver dig mulighed for at forstå dine kropslige reaktioner på en ny måde, som igen opbygger din evnen til at håndtere pressede perioder her og nu og i fremtiden – både kropsligt og mentalt. Et stressforløb står ikke alene, vi vil også have fokus på din livsstil, så som kost, relationer og motion samt dine værdier og prioriteringer for fremtiden.

 

Du lærer:
 

 • vigtige afspændingsøvelser, så du selv kan finde ind til ro, hvile og lethed

 • essentielle åndedrætsøvelser, der beroliger nervesystemet 

 • at koncenterer dig med Mindfulness-øvelser 

 • hvilke tanker og handlemønstre, der står i vejen for følelsen af ro, afspænding og nærvær

 • hvilke kropslige øvelser og bevægelse der giver dig energi og overskud

 • hvilke relationer der giver dig støtte og kærlighed

 • hvordan du fremover prioterer din hverdag 

 • værdi af selvomsorg og kærlighed

 • hvad kost betyder for dig 

 
Jeg er dybt taknemmelig for alt det du har lært mig. 

Jeg sov ikke og havde konstant surren i kroppen, kramper i arme og ben, der var ekstremt voldsomme om natten, tinnitus, migræneanfald og var konstant grådlabil og træt. Jeg oplevede også lidt angst i forskellige situationer.

Nu har jeg lært at sætte temopet ned og at det er okay at have pauser og ligge ned og slappe af, så jeg kan mærke hvad jeg/min krop har brug for, så mine tanker ikke løber løbsk ... ved nu at mine tanker er kun tanker og de kan i den grad påvirke mine følser, så at stoppe op og lige trækkevejret og kun fokusere på åndedrættet er en stor hjælp.

Min stresscoach ordineret ro, hvile og gåture - kombineret med mindfulness-øvelser hos en psykomotorisk terapeut. 


Ditte 45 år, Ejendomsmægler.

 




 Du har givet mig perspektiv på det hele og forklare mig, hvordan mange ting i kroppen fungerer,
så jeg kan trække vejret ordentligt igen.


Tusind tak for den forskel du har gjort og stadig gør for mig på min lange og til tider meget udfordrende rejse. Uanset om jeg kommer med både krop og hoved krøllet sammen, forlader jeg dig altid med nyt mod. Du er den, der har gjort størst forskel for mig i meget lang tid. Der har været dage, hvor jeg kun har formået at tvinge mig selv afsted til dig, fordi jeg har vidst, at jeg ville komme tilbage i en meget bedre både fysisk og psykisk tilstand.

Du formår at gøre min krop til et sted, hvor jeg kan finde ro og afslapning og så formår du samtidig at give mig perspektiv på det hele og forklare mig, hvordan mange ting i kroppen fungerer, så jeg kan trække vejret ordentligt igen. Du har været lyspunktet, når det har været mest mørkt og det kan jeg aldrig takke dig nok for.


Du er og kan noget helt specielt.

Sussi 53 år, Forwarding Manager.


Forskellige årsager til stress

Stress-symptomer kan se meget forskellige ud, afhængig af om det er arbejdsrelateret, psykisk stress i forbindelse med f.eks. en skilsmisse, langvarig stress i forbindelse med f.eks. kronisk sygdom eller en traumatisk stress reaktion. Hos nogle vil det være de psykologiske symptomer der fylder mest, hos andre de fysiske symptomer. Afhængig af hvad der fylder mest for den enkelte vil din stressbehandling tage udgangspunkt i håndteringen af de symptomer der forstyrrer dig mest.


Efter en eventuel sygemelding kan det være svært at vurdere hvornår og hvordan du bliver klar til at vende tilbage til arbejdspladsen. Stress og arbejde kan i en periode have været så tæt forbundne at det kræver fokus at komme tilbage til arbejdspladsen på en ny måde, genkendelse og håndtering af stress-symptomer er en stor del af behandlingen i forhold til at forebygge og undgå stress i fremtiden og komme i trivsel igen.


En anden vigtig del af behandlingen er at identificere kilden til din stresstilstand. Derfor undersøger vi eventuelle uhensigtsmæssige antagelser og tankemønstre, som gør dig sårbar for tilbagefald, samt hvilken adfærd eller miljøfaktorer der enten øger eller reducerer stressniveauet i din hverdag.


 

Min tilgang til stress

Psykomotorisk terapi tager altid udgangspunkt i forbindelsen mellem din fysiske og mentale tilstand, derfor består meget af vores behandlingsmetoder i det, vi kalder kropsbevidsthed Kropsbevidsthedstræning vil øge din egen fornemmelse og bevidsthed om kroppens signaler, således at du bliver i stand til at aflæse og genkende de signaler, din krop afsender. I denne forbindelse vil vi gennem forskellige mentale og kropslige øvelser give dig stressreducerende redskaber og teknikker, sådan at du selv kan have indflydelse på dit stressniveau.



Stress behandlingsforløb består af:

I et stressforløb i min klinik er mit fokus at hjælpe dig tilbage fra stress til et liv i balance med trivsel, tilbage til et godt liv. Den psykomotoriske stresshåndtering er en ressourceorienteret stress terapi der hjælper dig med at håndtere din stress. Metoden giver dig mulighed for at forstå dine kropslige reaktioner på en ny måde, som igen opbygger din evnen til at håndtere pressede perioder her og nu og i fremtiden – både kropsligt og mentalt. Et stressforløb står ikke alene, vi vil også have fokus på din livsstil, så som kost, relationer og motion samt dine værdier og prioriteringer for fremtiden.
 

Pris:
10 sessioner 8000,- 


Ja tak, jeg vil gerne have et behandlingsforløb 


Ja tak , jeg vil gerne kontaktes og få mere at vide om forløbet